Skub i frivilligt arbejde blandt børn og unge i Grønland

26. oktober 2012

En bevilling på knap 5 mio. kroner fra Villum Fonden skal bruges til at forbedre vilkårene for udsatte børn og unge i Grønland og skabe en stærkere frivillighedskultur efter dansk forbillede.

Grønlandsk Røde Kors (Kalaallit Røde Korsiat) vil i samarbejde med Ungdommens Røde Kors i Danmark gå i gang med at motivere unge til at tage del i det frivillige sociale arbejde, efter at Villum Fonden har bevilget fem millioner kroner til at styrke frivillighedskulturen og det sociale arbejde blandt unge grønlændere.

Grønland står over for store problemer på børne- og ungeområdet, og Grønlandsk Røde Kors håber, at en større interesse for frivilligt arbejde hos mere privilegerede unge kan være med til at afhjælpe disse problemer:

– Mere end en tredjedel af alle arbejdsløse er unge under 29 år, som helt mangler en uddannelse. Det er en bombe under vores samfund og en ulykkelig situation for de unge, der alt for tidligt har lidt nederlag i skolen. Hvis vi bare kan bidrage med at give denne gruppe nogle sociale kompetencer, der gør det muligt for dem at komme videre, så de kan udnytte de tilbud, der faktisk er, så har vi brugt pengene godt, siger Lissi Olsen, der er formand for Grønlandsk Røde Kors’ afdeling i Nuuk.

Villum Fonden har valgt at støtte den fremtidige indsats over for udsatte børn og unge i Grønland, fordi Grønlandsk Røde Kors har efterspurgt danske erfaringer med ungdomsarbejde.

– Ungdommens Røde Kors i Danmark har de senere år vist, at det kan lykkes at skabe et stort engagement blandt unge for at yde en frivillig social indsats. Vi støtter dette engagement, fordi vi tror, at civilsamfundet er et godt supplement til det sociale arbejde i øvrigt, som er godt på vej i Grønland, siger fondsråd Jens-Jørgen Pedersen fra Villumfonden.

Grønlandsk Røde Kors vil ansætte en projektmedarbejder, som sammen med målgruppen skal finde frem til, hvilke konkrete projekter der kan hjælpe de unge bedst muligt.

Kontakt for yderligere information:

Heidi Pedersen, kommunikationskonsulent, Ungdommens Røde Kors

Tlf.: 29 88 85 12 // Heidi.pedersen@urk.dk

Lissi Olsen, formand for afdelingen i Nuuk, Grønlandsk Røde Kors (Kalaallit Røde Korsiat)

Tlf.: +229 32 51 50 // lissiolsen@advokat.gl

Forrige indlæg:

Næste indlæg:


Polarfronten udgives med venlig støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.
© 2012 Copyright Polarfronten