Om Polarfronten

Polarfronten – et netmagasin om polarforskning

Polarfronten bringer fire gange om året historier fra polarforskningens arbejdsmark. Vi skriver om epokegørende resultater og nye initiativer, ekspeditioner og det daglige arbejde, om nye forskerspirer og internationalt kendte forskere, om forskningspolitik og aktiviteter i forskningens grænseland. Kort sagt: vi skriver om alt, der rører sig på området.

Polarfronten udkommer i 2015 desværre kun med to numre. Vores bevillinger til opstartsfasen gik fra 2012-2014, men på grund af en ekstra bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen er det blevet muligt at udgive to numre i 2015. Vi håber at få finansiering, så vi fra 2016 atter kan udkomme med fire numre om året.

Polarfronten er en del af Det Grønlandske Selskab.

Polarfronten lever af en tæt kontakt til forskerverdenen. Så er der noget, du gerne vil have os til at skrive om, eller har du ideer til en artikel, du gerne selv vil skrive, så kontakt os endelig.

Redaktionen vil gerne periodevis tilknytte yngre forskere eller forskerspirer, som har en speciel interessere i forskningsformidling og gerne vil have erfaring med journalistisk og redaktionelt arbejde.

Gratis abonnement

Du kan få et gratis abonnement på Polarfronten, hvis du går ind på polarfronten.dk og tilmelder dig. Du vil så få besked, når Polarfronten udkommer, og hvis der kommer nyheder på Polarfrontens hjemmeside mellem numrene.

Det er ikke gratis at producere et magasin som Polarfronten. Derfor er det vigtigt, at bladets læsere bliver abonnenter. Et stort antal abonnenter er nemlig den sikreste vej til at skaffe annonceindtægter og til at sikre magasinets overlevelse på lidt længere sigt.

Finansiering

Polarfrontens drift blev i perioden 2012-2014 sikret gennem støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.

Annoncer

Vil I annoncere i Polarfronten så ring og få en aftale.

 


Polarfronten udgives med venlig støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.
© 2012 Copyright Polarfronten