Nyt nummer af Polarfronten!

16. marts 2017

Polarfronten

Så er Polarfronten på gaden igen. I denne omgang med et temanummer om klimaforandringernes status i Grønland og Færøerne. Det er takket være en bevilling fra Energistyrelsens Arktiske Program (DANCEA), at dette har været muligt. Vi arbejder fortsat på at finde en løsning, så magasinet igen kan udkomme med regelmæssige mellemrum.

Magasinet kan hentes gratis som interaktiv pdf på Polarfrontens Issuu-univers og som app på Google Play.

I dette nummer skriver vi bl.a. om:

Indlandsis på retur

Den grønlandske iskappe smelter – nogen steder mere end andre. For at holde øje med hvor, hvor meget og kunne give kvalificerede bud på hvilken betydning det har for fx det globale havniveau, bruger forskerne en række redskaber lige fra gamle flyfotos til satellitter og et ubemandet netværk af målestationer.

Thule fangere har altid evnet at tilpasse sig

Et storstilet forskningsprojekt, Nordvandsprojektet (NOW), sætter fokus på forskellige perioders fangerkulturer ved Thule og deres evne til at tilpasse sig klima og skiftende fangstdyr. Lige fra de første hvalfangere i 1200-1300 tallet til nutidens fangere udstyret med motorbåde og snescootere.

Makrel i store mængder

Makrellen er kommet til Grønland og er siden 2011 blevet fisket i store mængder i det sydøstlige havområde. En videnskabelig kortlægning peger på, at det hænger sammen med klimaforandringer og det varmere havvand, og i Grønland er der forventninger om, at der kan blive tale om en stabil indtægtskilde de kommende år.

Samspilsramt

Samspillet mellem bierne og blomsterne kommer mere og mere ud af trit, viser en undersøgelse fra forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland. Forskerne har møjsommeligt indsamlet data og skabt et detaljeret overblik over processerne ved bestøvningen, og ved at sammenholde den ny viden med resultaterne af den løbende overvågning på forskningsstationen kan de se, hvordan klimaændringerne forstyrrer samspillet.

Det kolde hjerte banker stadig

Det har gennem et par årtier været diskuteret, om klimaforandringerne vil svække Golfstrømmen og dermed påvirke det relativt milde klima i Danmark og Skandinavien. En nyere undersøgelse peger i den retning, men på det færøske havforskningsinstitut, Havstovan, er man af en anden mening.

Klimaet – et politisk luksusproblem?

Grønland har ikke hjemtaget udenrigsområdet, og kan derfor ikke selvstændigt agere i FN-regi. Samtidig er Grønland ikke – i modsætning til Danmark – medlem af EU. Disse forhold giver visse udfordringer, når det gælder om at finde fælles fodslag inden for Rigsfællesskabet om internationale klimaaftaler.

Læs også om brændpunkt Arktis, en hurtig løsning og uden infrastruktur – ingen klimaforskning.

God læselyst!

Forrige indlæg:

Næste indlæg:


Polarfronten udgives med venlig støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.
© 2012 Copyright Polarfronten