Ny leder af Center for Arktisk Teknologi

7. oktober 2012

Centerleder Carl Egede Bøggild

Center for Arktisk Teknologi, ARTEK, har fået ny leder. Fremtidens hovedopgave bliver at opbygge et nyt arktisk teknisk universitetscenter i Grønland. Carl Egede Bøggild er pr. 1. oktober 2012 blevet udnævnt som ny leder af Center for Arktisk Teknologi, ARTEK, ved DTU Byg. Han er sne- og isfysiker og kommer fra en stilling som lektor ved UNIS (The University Centre in Svalbard) i Norge. Han afløser professor Arne Villumsen, som siden 2000 har været primus motor bag opbygningen af ARTEK.

Den nye centerleders hovedopgave bliver at planlægge et nyt universitetscenter i Sisimiut, som skal blive et internationalt center for tekniske uddannelser og arktisk teknologi. Der er allerede i dag både i Grønland og internationalt et stort behov for arktiske ingeniører, som kan løse teknologiske problemstillinger inden for miljø, infrastruktur og byggeri.

Der er desuden enighed om, at behovet vil stige i fremtiden i lyset af de markante klimaforandringer i Arktis. En rådgivende ingeniørvirksomhed i Grønland har således beregnet, at der i perioden frem til 2040 vil være behov for yderligere ca. 600 ingeniører i Grønland.

Det nye universitetscenter med studerende på bachelor- og kandidatniveau skal ligge i forbindelse med den eksisterende Bygge- og Anlægsskole i Sisimiut, hvor diplomingeniøruddannelsen Arktisk Teknologi i dag har til huse. Planen er, at studenteroptaget i løbet af de næste 12,5 år skal øges fra ca. 25 studerende i etableringsåret til 125. De studerende skal hovedsageligt rekrutteres fra Grønland og de øvrige arktiske lande.

En tværfaglig arbejdsgruppe med deltagere fra Danmark og Grønland er nu gået i tænkeboks for at planlægge det videre forløb og rejse penge til den første etablering. Finansieringen af centret tænkes hovedsageligt at komme fra myndigheder, fonde og landets nye råstofindustri.

Kontakt: Carl Egede Bøggild, ARTEK , cebo@byg.dtu.dk

Tlf.+45 45252227, mobil: +47 90273672, e-mail: cebo@byg.dtu.dk

Læs pressemeddelelse

Forrige indlæg:

Næste indlæg:


Polarfronten udgives med venlig støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.
© 2012 Copyright Polarfronten