Fra pol til pol: Et besøg hos Japans National Institute of Polar Research

12. februar 2018

Professor Kumiko Goto-Azuma

Polarfronten

Et interview med chefen på Ice Core Research Center professor Kumiko Goto-Azuma på Japans National Institute of Polar Research (NIPR)

Er NIPR den eneste institution i Japan, der arbejder med polarforskning?

Bortset fra lokale afdelinger på nogle universiteter har NIPR indtil for nylig været den eneste polarinstitution. Men for nogle år siden blev Institute of Arctic Climate and Environment Research Center på JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) og Arctic Research Center på Hokkaido University etableret.

JAMSTEC, NIPR og Hokkaido University implementerer nu det store Arctic Challenge for Sustainability (ArCS) program, der løber fra 2015 til 2020 og som dækker klimatologi, samfundsvidenskab og oceanografi i Grønland og Arktis. Jeg er chef for Tema 2, som omhandler variationer i iskapper, gletsjere, ocean og miljøer i det grønlandske område.

Forskerne arbejder netop nu med at analysere NEEM-kernen fra Nordøstgrønland.

Har De som glaciolog arbejdet med danske forskere på de grønlandske iskerner?

NIPR har samarbejdet med Københavns Universitet siden de tidlige 1990’ere på de dybe iskerner sammen med professor Dorthe Dahl-Jensen. Selv har jeg deltaget i NordGRIP. Mine kolleger har deltaget i GRIP, og tidligere endnu arbejdede en anden kollega med amerikanske, svejtsiske og danske forskere på DYE-3. Vi har også arbejdet på NEEM og arbejder med den seneste boring på EASTGRIP.

Japan er ikke en arktisk nation. Hvorfor er Japan interesseret i polarforskning?

Det var en japansk professor, som var den første til at fremstille kunstige sneflager. Han arbejdede i USA, men havde været i Grønland. Han fik gjort japanske glaciologer interesserede i is og sne fra hele verden. En anden årsag kan være, at vi ikke har gletsjere i Japan, så vi behøver ikke at tænke på kun at skulle arbejde med lokale japanske gletsjere. Vi vil være globale og tænke i et globalt perspektiv.

NIPR’s omfattenede iskernearkiv indeholder kerner fra Antarktis, Grønland og andre arktiske steder.

Vi ved fx fra iskernerne, at hurtige klimaudsving i Arktis har haft en stor indflydelse på de asiatiske miljøer. Forskere fra University of Tokyo har analyseret sedimentkerner fra Det japanske Hav og fundet en korrelation mellem Arktis og Asien, forårsaget af atmosfærens jetstrømme. Monsunen ændrede sig og havde indflydelse på forholdene i Japan. Disse hurtige klimaudsving kan ske igen i fremtiden. Derfor mener vi, at polarforskning er vigtig – global såvel som lokal japansk.

Japans antarktiske program er meget omfattende. Har Japan planer om nye iskerneboringer der?

Imponerende faciliteter: Frysere fra -20 grader til -50 grader.

I øjeblikket er vi i færd med at foretage radarundersøgelser i det indre af Antarktis rundt om Dome Fuji for at lokalisere et egnet sted til en fremtidig boring. Vi ønsker at få isprøver, der er ældre end en million år for at studere ændringer i istids/mellemistids cyklusser. Men planlægningen tager tid, så det vil nok stadig tage 4-5 år endnu, før borearbejdet kan begynde.

Hvad er forskellen på at bore på Grønland og Antarktis?

Der er ikke så megen forskel på landskabet og sceneriet. Det er det samme – fladt hvidt! Men vi kan få forskellig information fra nord og syd. Ved at samle information fra begge steder, kan vi forstå mekanismerne bag klimaændringerne og få et mere komplet billede af klimasystemet.

Uffe Wilken/Polarfronten

 

 

 

 

 

 

Links

NIPR

http://www.nipr.ac.jp/english/index.html

Jamstec

https://www.jamstec.go.jp/e/

ARCS

https://www.arcs-pro.jp/en/

EASTGRIP

http://eastgrip.org/

 

Forrige indlæg:

Næste indlæg:


Polarfronten udgives med venlig støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.
© 2012 Copyright Polarfronten