Grønlands gletschere smelter ekstremt hurtigt

19. december 2017

Statens Naturhistoriske Museum

Danske forskere har netop kortlagt yderligere 350 grønlandske gletschere og dokumenteret deres historie – hvor meget de har smeltet de sidste 120 år. Tidligere var kun 77 gletschere kortlagt. Det nye studie, der netop er publiceret i Nature Climate Change, har fokus på små gletschere, som reagerer meget hurtigere og mere direkte på klimaændringerne. Og resultatet er klart: De grønlandske gletschere smelter ekstremt hurtigt, sammenlignet med hvad der tidligere er målt i Grønland. Studiet afslører også, hvordan snefald har betydning for gletschere afsmeltning, og at fremtidens massetab fra Østgrønland kan blive mindre end forventet, mens det modsatte vil være tilfældet for Vestgrønland. Læs mere…

Forrige indlæg:

Næste indlæg:


Polarfronten udgives med venlig støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.
© 2012 Copyright Polarfronten