Pressen skriver

Naalakkersuisut En ny rapport om status for den marine biodiversitet i Arktis beskriver, at de steder, en række vigtige arter lever, er under forandring. Rapporten indeholder også en status på overvågningen af biodiversitet i Arktis og giver et bud på, hvordan Grønland og de andre arktiske lande kan målrette overvågningsprogrammerne, så der i fremtiden kan […]

Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffik Arktiske marine dyr påvirkes mærkbart af ændringer i fødetilgængelighed, tab af områder med is, stigning i forekomst af smitsomme sygdomme og en forestående invasion af arter sydfra. Det tyder på, at økosystemet er tæt på at undergå større ændringer, hvilket er hovedbudskabet i en ny rapport – “State of the Arctic Biodiversity Report” […]

Aarhus Universitet Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers har tildelt projektet “Sea-ice variability around Greenland (G-ICE)” 5.5 Mio kr. Bevillingsmodtager er professor Marit-Solveig L.S. Seidenkrantz ved Arktisk Forskningscenter / Aarhus Universitet. Læs mere…

Niels Bohr Institutet Nu er årets første hold af forskere, teknikere og studerende ankommet til EastGRIP-forskningslejren på den Grønlandske Indlandsis, der i de næste 4 måneder skal ramme rammerne om en lang række projekter, der blandt andet skal skaffe ny viden om hvordan isen bevæger sig i iskapper og samtidig kortlægge fortidens klima. Læs mere…

Smithsonian Magazine Newly discovered evidence is upending our understanding of how early settlers made a life on the island — and why they suddenly disappeared. Læs mere…

Polarfronten Så er Polarfronten på gaden igen. I denne omgang med et temanummer om klimaforandringernes status i Grønland og Færøerne. Det er takket være en bevilling fra Energistyrelsens Arktiske Program (DANCEA), at dette har været muligt. Vi arbejder fortsat på at finde en løsning, så magasinet igen kan udkomme med regelmæssige mellemrum. Magasinet kan hentes […]

Nature Researchers look into the future of the far North for clues to save species and maybe even bring back sea ice. Læs mere…

Aarhus Universitet Med et nyt studie er det blevet muligt at sætte tal på en række teorier for den måde, indlandsisen har udviklet sig over den seneste million år i det vestlige Grønland. Det giver fornyet indsigt og forståelse for isens bevægelser og erosionen af fjeldene, og det giver konkret substans til flere centrale teorier. […]

Nature Two studies illuminate how the northern ice sheet waxed and waned over millions of years. Læs mere…

23. november 2016 Statens Naturhistoriske Museum Den grønlandske hundeslædekultur og -teknologi rækker mere end 4.000 år tilbage i tiden. Uden hunden ville grønlændernes forfædre Thulefolket have haft vanskeligt ved at kolonisere den nye verden i det arktiske område, og hverken Robert Peary eller Roald Amundsen havde kunnet erobre henholdsvis Nord- og Sydpolen. I dag lever […]


Polarfronten udgives med venlig støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.
© 2012 Copyright Polarfronten