Pressen skriver

Statens Naturhistoriske Museum Danske forskere har netop kortlagt yderligere 350 grønlandske gletschere og dokumenteret deres historie – hvor meget de har smeltet de sidste 120 år. Tidligere var kun 77 gletschere kortlagt. Det nye studie, der netop er publiceret i Nature Climate Change, har fokus på små gletschere, som reagerer meget hurtigere og mere direkte […]

Statens Naturhistoriske Museum/Grønlands Naturinstitut Ny opdagelse afslører narhvalens paradoksale flugtreaktion, hvor høj svømmeaktivitet kombineres med lav hjertefrekvens. Opdagelsen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science. Læs mere…  

Sermitsiaq I år har forskere for første gang boret ned i en isstrøm frem for midt på iskappen. Projektet skal gøre forudsigelserne for stigningerne af vandstanden i havet mere præcise. Læs mere…

KNR To museumsledere har under en rekognoscerings –og opmålingstur i Sydgrønland fundet ruiner, der hidtil ikke har været registreret. Læs mere…

Aarhus Universitet Data fra Nordøstgrønland viser nu for første gang tydelige spor af den megen ferskvand, der kommer fra land. Fænomenet kommer til at påvirke forholdene i alle Grønlandske fjorde og kan i sidste ende påvirke de globale havstrømme, der holder Europa varm. Læs mere…

AU Glaciers that flow directly into the ocean provide additional nutrients to the surface water layer of fjords. This sustains a large fish stock. But when the glaciers melt and retreat on land, there is a great risk of a decline in fish stocks. Læs mere…

DR Tsunamibølgerne, der i midten af juni ramte Grønland, var nogle af de hidtil højeste, der er blevet observeret. Læs mere…

DR Danske forskere har fundet spor efter noget af det tidligste liv på jorden indkapslet i ædelsten fra Grønland. Læs mere…

Naalakkersuisut En ny rapport om status for den marine biodiversitet i Arktis beskriver, at de steder, en række vigtige arter lever, er under forandring. Rapporten indeholder også en status på overvågningen af biodiversitet i Arktis og giver et bud på, hvordan Grønland og de andre arktiske lande kan målrette overvågningsprogrammerne, så der i fremtiden kan […]

Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffik Arktiske marine dyr påvirkes mærkbart af ændringer i fødetilgængelighed, tab af områder med is, stigning i forekomst af smitsomme sygdomme og en forestående invasion af arter sydfra. Det tyder på, at økosystemet er tæt på at undergå større ændringer, hvilket er hovedbudskabet i en ny rapport – “State of the Arctic Biodiversity Report” […]


Polarfronten udgives med venlig støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Aage V. Jensens Fonde og Miljøstyrelsen.
© 2012 Copyright Polarfronten